Reklamacije

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara  opisu  proizvoda navedenom  na  www.kupresak.ba.  Slika koja  ilustruje  proizvod  na  Internet  stranici ne  mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda,te kupac ne može reklamirati ovaj segment.U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prenosniku zvuka trgovac preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost,kupac je dužan poštom uz dostavnicu,vratiti tehnički neispravan prenosnik zvuka nakon čega će trgovac u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod. Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda). Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca,  trgovac se obavezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnošću za preuzimanje, zašto kupac ne snosi nikakve troškove.U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji. U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod,a tehnički  problemi  nisu  vezani  za  trgovca, već  su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade. Kupac je u roku od 5 (pet )radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći,bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije

 

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda, odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok provjerite da li je oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak dijelova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi dijelovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.


Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, ili da podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 051/307-600, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail webshop@kupresak.ba i opišete kakav problem imate. Takođe možete preuzeti reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popuniti ga i, skupa sa robom, poslati na našu adresu. Mi ćemo, u najkraćem mogućem roku, odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacij, te Vas obavijestiti Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rješavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Preuzmite reklamacioni list OVDJE.